Errusiako eta Amerikako: Batetik, Lehia Adiskidetzeko